1. Polska 60 lotów
2. Włochy 22 loty
3. Niemcy 8 lotów
4. Portugalia 6 lotów
5. Ukraina 6 lotów
6. Grecja 4 loty
7. Maroko 4 loty
8. Węgry 4 loty
9. Belgia 2 loty
10. Chorwacja 2 loty
11. Czechy 2 loty
12. Egipt 2 loty
13. Francja 2 loty
14. Gruzja 2 loty
15. Hiszpania 2 loty
16. Holandia 2 loty
17. Indie 2 loty
18. Izrael 2 loty
19. Jordania 2 loty
20. Norwegia 2 loty
21. Rumunia 2 loty
22. Serbia 2 loty
23. Turcja 2 loty
24. Wielka Brytania 2 loty